B2B-arvoketjujen vahvistaminen

Yhdessä yrityksenne avainhenkilöiden ja johdon kanssa räätälöimme organisaation tarpeisiin
ja strategiaan linkitetyn auditointi- ja kehitysohjelman.
 • Analysoimme yrityksenne koko B2B-arvoketjun tai tarvittaessa vain joitakin arvoketjun osia tai yksittäisen osan.
 • Arvioimme nykyprosesseja ja kartoitamme kehityksen pullonkaulat.
 • Mittaamme projektin edistymistä ja tehokkuutta Parhaat käytännöt -työkaluilla.

Organisaation toiminnan tehostaminen

 • Muunnamme analyysitulokset organisaation tehokkuuden optimointiin  tähtääviin kehitysohjelmiin.
 • Luomme kehityskohteiden tuottavuuden perusteella priorisoidun kehityshankekartan.
 • Toteutamme asiakkaan kanssa sovitut kehityshankkeet avaimet käteen -periaatteella.

Ihmisten ja osaamisen kehittäminen

 • Siirrämme osaamista yrityksesi henkilöstölle.
 • Edistämme ja kehitämme johtajuutta.
 • Valmennamme ja mentoroimme yrityksesi avainhenkilöitä.
 • Vahvistamme henkilökunnan ja johdon sitoutumista tavoitteisiin, arvontuottoprosessin kehittämiseen ja yritykseen itseensä.
 • Mahdollistamme tehokkaan muutosjohtajuuden ja muutosprosessihallinnan.