Valmentavaa, asiakaskohtaista konsultointia...

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tavoitteiden määrittelemiseksi, kehitysohjelman hahmottamiseksi ja strategiaan linjaamiseksi sekä organisaation sitoutumisen varmistamiseksi.

Varmistamme, että ehdottamamme kehitysohjelma on asiakkaan liiketoimintaan mitoitettu ja räätälöity.

Vastaamme kehitysohjelman toteuttamisesta ja mittaamme sen edistymistä, jotta asetetut ROI- ja muut tavoitteet saavutetaan sovitun mukaisesti.

...ja osaamisen kehittämistä

Arvotuotantoketjun vahvistamiseksi IMP-prosessi tähtää myös organisaation oppimiseen ja osaamisen siirtoon yrityksen henkilöstölle.