B2B-arvoketjut - Miten me ne ymmärrämme

Arvoketjun kehityksellä ketterämmin reagoivaa liiketoimintaa ja kannattavampaa kasvua

Yritysten liiketoiminta koostuu toisiinsa kytkeytyneistä ja toisiaan tukevista arvonlähteiden kartoitus-, arvonluonti-, arvontuotanto- ja arvon toimitusprosesseista. Näiden prosessien saumaton integroiminen, kokonaisvaltainen kehittäminen ja strategiaan linkittäminen ovat kestävän ja kannattavan kasvun perusedellytyksiä.

Arvoketjuun liittyvät avainkysymykset

Arvon tuotanto/luominen

Kuinka yritys voi tehokkaasti tuottaa tai luoda arvoa?

  • Tuotteistaminen, mukautuvan tarjooman luominen, arvolähtöinen hinnoittelu
  • Globaalin tarjooman hallinta, uuden tarjooman lanseeraus, markkinointikanavien kehittäminen ja hallinta

Arvonlähteiden kartoittaminen

Kuinka tunnistaa uusia arvonlähteitä?

  • Teollisten tuotteiden ja palveluiden markkinoiden segmentointi, markkinatiedon hankinta ja hyödyntäminen
  • Markkinointitutkimukset, kilpailija-analyysit, asiakaspalaute ja markkinointistrategian luominen

Arvon toimittaminen

Kuinka hyödyntää perusrakennetta (infrastruktuuria) arvon toimittamiseen?

  • Asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen
  • Markkinointi- ja myyntikanavien hallinta ja kehittäminen, yhteistyö markkinointikanavien kanssa