Palveluja liiketoiminnan kehittämiseen

IMP on B2B-arvoketjujen hallintaan ja kehitykseen erikoistunut yritys.

Suunnittelemme ja toteutamme B2B–arvontuottoprosessin kehitysohjelmia yhtdessä asiakkaittemme kanssa. Niiden avulla kasvatat liikevaihtoasi, tehostat organisaation toimintaa ja kehität henkilöstöäsi. Räätälöimme asiakkaan tarpeisiin soveltuvia toimivia ja käytännössä testattuja ratkaisuja ja työvälineitä, jotka vahvistavat kannattavaa kasvua ja edesauttavat kansainvälistymistä.

IMP-analyysi

Ymmärrämme arvontuottoprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen yrityksen toimintojen tehostamiskeinona sekä organisaation ja henkilöstön oppimis- ja kehitysprosessina.

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti arvioimme ja analysoimme joko yrityksen koko B2B-arvoketjun, joitakin arvoketjun osia tai vain yksittäisen osan.

Arvioinnilla tähtäämme yrityksen vahvuuksien tunnistamiseen ja kehityskohteiden kartoittamiseen sekä priorisointiin.  Vastaamme valittujen kehityspolkujen toteuttamisesta yhdessä asiakkaan kanssa siten, että kehityskohteisiin panostetaan niiden tuottavuusjärjestyksessä (ROI) asiakkaan kehitysbudjettiin sovitettuna.

Hiomme vaiheittain yrityksen arvoketjun maailmanluokan tasolle.

Kunkin arvoketjun osan ja toiminnon analysoinnissa perehdymme niin strategisiin kuin taktisiin ja operatiivisiin asioihin käyttäen:

  • IMP:n kehittämiä, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia arviointimenetelmiä
  • Yritysjohdon, avainhenkilöiden, operatiivisen tason, jakelutien edustajien ja asiakkaiden syvähaastatteluja
  • Työpajoja ensivaikutelma-, väli- ja loppuraportointiin sekä kehityspolkukartan laatimiseen.

IMP-kehitysohjelmat

Toteutamme asiakkaan kanssa sovitut kehittämishankkeet avaimet käteen -periaatteella.

Teemme ydinosaamiseemme liittyvät toimet itse tai tarvittaessa hyödynnämme laajaa yhteistyökumppaniverkostoamme muuhun asiantuntemukseen tai osaamiseen liittyvissä toimissa.

Kehitysprojektin aikana räätälöimme asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin soveltuvia, yksinkertaisia mutta toimivia ja käytännössä testattuja ratkaisuja ja työvälineitä. Huolehdimme siitä, että asiakas saa investoinnilleen vastineen ja toteutus on linjassa asiakkaan B2B-arvoketjukokonaisuuden kanssa.