Mihin perustuu kykymme lunastaa arvolupauksemme?

Meillä on pitkä, omakohtainen kokemus B2B-arvontuotantoketjun eri osa-alueiden johtamisesta, kehittämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Olemme myös kokeneita yksilöiden suorityskyvyn ja organisaation suorituskapasiteetin kehittäjiä.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, tietämystämme ja kykyjämme. Meidän menestyksemme kulmakivenä on asiakkaan menestys, ei vain asiakastyytyväisyys.

 • Käytännönläheisyyttä
 • Rehellisyyttä, kunnioitusta ja toimintamme läpinäkyvyyttä
 • Motivaatiota ja halua saadaa aikaan

IMP:n lisäarvopalvelut

 • Asiakkaan aktiivista osallistumista korostava toimintatapa
 • Asiakkaan aktiivista osallistumista korostava toimintatapa
 • Osaamisen siirto
 • Joustava projektitoimitus ja integrointi käytäntöön
 • Kokonaisvaltainen prosess

Arvomme

 • Käytännönläheisyyttä
 • Rehellisyyttä, kunnioitusta ja toimintamme läpinäkyvyyttä
 • Motivaatiota ja halua saadaa aikaan
 • Tiimityöskentelyä ja joustavuutta
 • Asiantuntemusta

Matti Muhonen

Matti on työskennellyt useiden suomalaisomisteisten vientiyritysten palveluksessa ml. Tamrock, Larox, Vaisala, Finpro ja Larox Flowsys.

Hänen osaamisalueitaan ovat laiteprojektimyynti, myynnin ja markkinoinnin johtaminen, jakeluverkoston kehittäminen ja johtaminen sekä strateginen suunnittelu.

Pienten ja keskisuurten teollisten yritysten kasvu- ja vientikunnon, vientimarkkinoiden sekä jakelutieverkoston kokenut kehittäjä.
Kasvavien Keski- ja Etelä-Amerikan markkinoiden asiantuntija.