Soita &
kysy lisää
040 Hide Skype.506 6575

B2B-arvoketjut - Miten me ne ymmärrämme

Arvoketjun kehityksellä ketterämmin reagoivaa liiketoimintaa ja kannattavampaa kasvua

Yritysten liiketoiminta koostuu toisiinsa kytkeytyneistä ja toisiaan tukevista arvonlähteiden kartoitus-, arvonluonti-, arvontuotanto- ja arvon toimitusprosesseista. Näiden prosessien saumaton integroiminen, kokonaisvaltainen kehittäminen ja strategiaan linkittäminen ovat kestävän ja kannattavan kasvun perusedellytyksiä.

Tulosta kaavio

Haluatko kuulla kuinka voimme tehostaa yrityksesi toimintaa?
ota yhteyttä

 

Arvoketjuun liittyvät avainkysymykset

 Arvon tuotanto/luominen

  • Kuinka yritys voi tehokkaasti tuottaa tai luoda arvoa?
    • Tuotteistaminen, mukautuvan tarjooman luominen, arvolähtöinen hinnoittelu
    • Globaalin tarjooman hallinta, uuden tarjooman lanseeraus, markkinointikanavien kehittäminen ja hallinta 

 Arvonlähteiden kartoittaminen

  • Kuinka tunnistaa uusia arvonlähteitä?
    • Teollisten tuotteiden ja palveluiden markkinoiden segmentointi, markkinatiedon hankinta ja hyödyntäminen
    • Markkinointitutkimukset, kilpailija-analyysit, asiakaspalaute ja markkinointistrategian luominen 

 Arvon toimittaminen

  • Kuinka hyödyntää perusrakennetta (infrastruktuuria) arvon toimittamiseen?
    • Asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen 
    • Markkinointi- ja myyntikanavien hallinta ja kehittäminen, yhteistyö markkinointikanavien kanssa