Soita &
kysy lisää
040 Hide Skype.506 6575

Palvelumme

IMP-analyysi

Ymmärrämme arvontuottoprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen yrityksen toimintojen tehostamiskeinona sekä organisaation ja henkilöstön oppimis- ja kehitysprosessina. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti arvioimme ja analysoimme joko yrityksen koko B2B-arvoketjun, joitakin arvoketjun osia tai vain yksittäisen osan.

Arvioinnilla tähtäämme yrityksen vahvuuksien tunnistamiseen ja kehityskohteiden kartoittamiseen sekä priorisointiin.  Vastaamme valittujen kehityspolkujen toteuttamisesta yhdessä asiakkaan kanssa siten, että kehityskohteisiin panostetaan niiden tuottavuusjärjestyksessä (ROI) asiakkaan kehitysbudjettiin sovitettuna.

Hiomme vaiheittain yrityksen arvoketjun maailmanluokan tasolle. 

Kunkin arvoketjun osan ja toiminnon analysoinnissa perehdymme niin strategisiin kuin taktisiin ja operatiivisiin asioihin käyttäen 

  • IMP:n kehittämiä, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia arviointimenetelmiä
  • Yritysjohdon, avainhenkilöiden, operatiivisen tason, jakelutien edustajien ja asiakkaiden syvähaastatteluja
  • Työpajoja ensivaikutelma-, väli- ja loppuraportointiin sekä kehityspolkukartan laatimiseen.

Lue lisää prosessistamme  
Tapamme toimia

Tulosta kaavio

Haluatko kuulla kuinka voimme tehostaa yrityksesi toimintaa?
ota yhteyttä

IMP-kehitysohjelmat

Toteutamme asiakkaan kanssa sovitut kehittämishankkeet avaimet käteen
-periaatteella. Teemme ydinosaamiseemme liittyvät toimet itse tai tarvittaessa hyödynnämme laajaa yhteistyökumppaniverkostoamme muuhun asiantuntemukseen tai
 osaamiseen liittyvissä toimissa.

Kehitysprojektin aikana räätälöimme asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin soveltuvia, yksinkertaisia mutta toimivia ja käytännössä testattuja ratkaisuja ja työvälineitä. Huolehdimme siitä, että asiakas saa investoinnilleen vastineen ja toteutus on linjassa asiakkaan B2B-arvoketjukokonaisuuden kanssa.